Klikněte zde a uvidíte pozitivní výsledky klinické studie Vigrx for men! vigrx recenze

Výsledky:

ÚPLNĚ PRVNÍ klinická studie VigRX Plus s opravdovými muži je nyní hotová...

... A výsledky jsou vynikající!

V pouhých 84 dnech, co muži zaregistrovali:

 • 62.82% ZVÝŠENÍ ve schopnosti udržet erekci
 • 58.97% ZVÝŠENÍ ve schopnosti proniknout do partnerky
 • 22.49% ZVÝŠENÍ v četnosti a kvalitě orgasmů
 • 71.43% ZVÝŠENÍ v sexuálním styku a spokojenosti
 • 47.00% ZVÝŠENÍ v sexuálním apetitu a touhách
 • 61.00% ZVÝŠENÍ v celkovém sexuálním uspokojení

*Uvedené výsledky byly z třetiny nevědomky dávkováni placebem, randomizované klinické studie Vedic Lifesciences Pvt. LTD. Individuální výsledky se mohou lišit.

Za posledních 10 let jsme dostávali zpětnou vazbu přímo od naších zákazníků, používající VigRX Plus na větší penis, lepší erekci a zvětšení sexuální touhy.

Takže jsem už věděli, že to má ty správné účinky.

Ale musíme přiznat, že i my jsme byli překvapeni, když jsme obratem obdrželi výsledky naší dvouleté klinické studie, dokončené díky Vedic Lifesciences Pvt. Ltd.

Věděli jsme, že je to dobré.

Ale nevěděli jsme že to bylo AŽ TAK skvělé!

Jestli chcete, můžete si s dovolením přečíst 56-stránkovou zprávu klinické studie kterou jsme obdrželi přímo od Vedic Lifesciences.

Nicméně, víme, že jste zaneprázdnění, takže jsme vám shrnuli některé z nejvýznamnějších výsledků níže, pro vaše pohodlí:

Vysvětlení, JAK byla studie prováděná a KDO se jí účastnil:

Klinické studie byly provedeny díky Vedic Lifesciences Pvt. Ltd.

Byla to trojitě slepá studie, což znamená, že nikdo nebyl zapojen do výsledků hodnocení (doktoři, výzkumníci, pacienti) takže nevěděli, jestli byli na přípravku VigRX Plus nebo na placebu. 

Test probíhal 84 dnů, s kontrolními návštěvami, které byly 28 den, 56 den, a 84 den.

Výsledky byly hodnoceny pomocí IIEF – International Index of Erectile Function.  Tento systém hodnocení je velmi respektován v celém mezinárodním společenství a ukázal reakci důsledné léčby ve studiích v USA, Evropě a Asii.  To zahrnuje:

 1. Četnost erekce
 2. Pevnost erekce
 3. Lepší průnik do partnerky
 4. Četnost udržení erekce po porniknutí
 5. Schopnost udržení erekce až do konečného vyvrcholení
 6. Sebejistu v udržení a dosažení erekci

Spokojenost pacientů a jejich partnerů byla měřena mezinárodním uznávaným dotazníkem EDITS.

A před zahájením studií, byly protokoly a pozměněné návrhy předloženy a formálně schváleny nezávislým Institutem Etického Svěření(IEC).

Profily mužů, kteří se zůčastnili:

Na 75 mužů, kteří se zůčastnili studie, bylo ve věku 25-50 let, kteří měli monogamní, heterosexuální vztahy.

Souhlasili s uživáním doporučeného VigRX Plus – 2 tablety, dvakrát denně během jídla, po dobu 12 týdnů.

Ze 108 detekovaných uchazečů, bylo 78 rekrutováno pro účast ve studii - a 75 dokončilo tuto studii.

Žádní z účastněných neměli závažné duševní poruchy, jakékoliv ze srdečních onemocnění, cukrovku, poranění míchy, deformitu penisu, HIV / AIDS, nebo sexuálně přenosné nemoce. Nikdo z nich nebyl alkoholik, uživatel známých léků které mají za příčinu sexuální dysfunkci, nikdo, kdo by měl potíže s játry nebo renální dysfunkce, erektilní dysfunkce způsobené nízkou hladinu testosteronu, nebo měl partnerku, kteřá byla těhotná.

Přehled nejvýnamnějších výsledků klinické studie

Výsledek #1:
62.82% ZVÝŠENÍ ve schopnosti udržet erekcí při pronikání.

Po 84 dnech suplementace s produktem VigRX Plus, mužům pro zvětšení penisu, kteří se podíleli na testech, 62.82% z nich pocítilo, ZVÝŠENÍ jejich schopnosti udržet erekci a mnohem pevnější, plnější a tlustší při průniky do partnerky.

Na tabulce níže se můžete podívat na výsledky z testů:

Schopnost udržet erekci po průniku (Q4 of IIEF)
VigRx Plus
(N=39)
2.56 ±1.1 4.02 ±1.62 62.82%
Placebo
(N=36)
2.44 ±1.1 2.66 ±1.34 10.18%
IIEF výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ±2SD
Výsledek #2:
59.97% ZVÝŠENÍ schopnosti průniku do partnerky

Během této studie, jak pacient, tak jejich sexuální partnerky byli dotázání formulářem stupnice EDITS, a jejich sexuální spokojenost byla měřena a porovnávána – VigRX Plus vs. placebo.

Jeden obzvláště zajímavý výsledek...

Partnerky pacientů, užívající VigRX Plus hlásily až 59.97% ZVÝŠENÍ schopnosti partnera aby pronikli, hlavně s dramatickým zlepšením v jejich celkovém uspokojení!

Mezitím, tyto partnerky pacientů užívajících placebo, vykázaly pokles penetrace během stejného období!
Viz tabulka níže:

Zvětšení penisu graf
Výsledek #3:
22.49% NÁRUST množství orgasmů

Na rozdíl od skupiny užívající placebo, muži užívající tablety VigRX Plus hlásili, že po skončení 84 dnech testovacího období, měli zvýšený celkový počet orgasmů až o 22,49%.

Posledně jsme zjistili, že více orgasmů se dá rozhodně přirovnat k celkově lepšímu sexuálnímu uspokojení.

Zlepšení erekce studie
Výsledek #4:
47.00% NÁRUSTU sexuálního apetitu a touhy

Jedním z důvodu je, že VigRX Plus byl vyhodnocen jako potencionálně nadřazený k erektivním lékům na předpis, protože je prokázáno, že znatelně zvyšuje touhu po sex.

Léky na předpis mají vliv pouze na Vaší erekci - nemají vliv na Váš sexuální apetit.

Přesto, sexuální touhy a apetit jsou nyní spojeny v jedno!

Tak to dává rozum, jelikož VigRX Plus na erekci pro zvýšení velikosti penisu stejně jako Semenax známý jako přírodní prášky na odstranění předčasné ejakulace prokázal, že zvyšuje touhy po sexu o 47%, stejně jako zvyšuje erekční kvalitu a četnost erekcí, díky čemuž může být považován za LEPŠÍ než léky na předpis!

Lepší erekce klinická studie
Výsledek #5:
71.43% ZLEPŠENÍ v sexuálním životě a pohlavním styku

Muži, kteří si vzali VigRX Plus na testovací období, 71.43% hlásilo zlepšení v jejich sexuálním životě a pohlavním styku.

Pro srovnání, uživatelé placeba hlásili zlepšení pouze ve 12%.

To znamená, že muži, kteří užívali tablety VigRX Plus byly téměř 6x více sexuálně uspokojení během 84-denní studie, než ti, kteří užívali pouze placebo!

Větší penis graf
Výsledek #6:
61.00% ZVÝŠENÍ v celkovém sexuálním uspokojení

A na konec, když už byly známy všechny výsledky, po 84 dnech se u pacientů, užívajících VigRX Plus, hlásilo 61.00% zvýšení v jejich celkovém sexuálním uspokojení...

... Mezitím skupina užívající placebo hlásila SNIŽENÍ celkového sexuálního uspokojení!

A nezapomeňte:  toto byla trojtě slepá studie, což znamená, že doktoři, výzkumníci a pacienti, Ti všichni NEMĚLI ŽÁDNÉ TUŠENÍ, jestli si brali placebo nebo VigRX Plus.

Toto zcela eliminuje zkreslení výsledků!

Zvětšit penis Vigrx Plus

Výsledky kvality erekce, ve srovnání po 12 týdnech:

Zlepšení erekce Vigrx Plus

Jak můžete vidět, po 12 týdnech užívajícího období, VigRX Plus vytváří měřitelný nárust kvality erekce, kdežto ve srovnání s placebem, se placebo nemůže vůbec s ničím rovnat.

Účastníci naší studie odpovídají na otázky:

“Používali by jste nadále VigRX Plus nebo placebo? Ano, nebo Ne?”

Zvětšení penisu Vigrx Plus

Studie z trojitě slepé studie dokazují:

VigRX Plus Je příznačné, že měřitelně zvyšuje kvalitu erekce, sebekontroly, sexuálního apetitu a celkové spokojenosti obou v posteli.

Výsledky pro zlepšení sexuální touhy, lepší erekce a větší penis byly velmi pozitivní. Vyzkoušejte přírodní afrodiziaka - prodej oficiálního doplňku VigRX Plus jen u nás.

VigRX Plus se ukázal jako srovnatelná alternativa k předpisujícím lékům na erekci, MINUS jejich nežádoucí vedlejší účinky. Cena přípravku VigRX Plus odpovídá přírodnímu složení, které nemá vedlejší účinky pro zdraví. VigRX Plus je nejlépe hodnocený doplněk stravy na lepší erekci, výdrž a zvýšení sexuální touhy.

Po 84 dnech užívání, muži, kteří užili VigRX Plus byli zcela spokojení s jejich celkovým zlepšením sexuální spokojenosti..

A Vedic Lifesciences praví toto:

... Plných 90% mužů, kteří užívali VigRX Plus klinických testů, se rozhodlo POKRAČOVAT V JEHO UŽÍVÁNÍ i když testy byly už u konce, byli až TAK SPOKOJENÍ s výsledky!  

A v jiném přímém citátu, obdrženém od Vedic Lifesciences:

“Na závěr, užívání VigRX Plus po dobu 12 týdnů byl významně lepší než placebo při zlepšování erektilní funkce u pacientů s sexuální dysfunkcí.

Také to bylo významně lepší než placebo, ve zlepšení ostatních aspektů sexuálního zdraví, jako je sex, uspokojenost pohlavním stykem, funkce orgasmu, a celkové spokojenosti.

Posílení sexuální funkce bylo potvrzeno partnerkami pacientů, užívajících přípravek VigRX Plus . 

VigRX Plus byl bezpečný a dobře snášen u pacientů, s mužskými sexuálními dysfunkcemi!”

Stáhněte si kompletní zprávu nyní!

Ostatní Ukončené Klinické a bezpečnosti studie:

*Štúdie na originálním VigRX Plus složení

VigRX prodej